Běží na Drupalu, open-source redakčním systému

Přihlášení

Účast: 6 členů, 1 omluven

Hlavním programem schůze bylo:

  1. Webové stránky
  2. Léčiva
  3. Plán práce činnosti ZO pro rok 2021
  4. Výroční členská schůze za rok 2020

Schůze výboru se konala v zasedací místnosti ZOO parku.

  1. Webové stránky základní organizace jsou opět v provozu. Za jejich zprovoznění musíme poděkovat př. Pavlu Davidovi, který vyřídil potřebnou administrativu, zaplatil potřebné poplatky a rozhodl se, že je bude spravovat. Příspěvky k uveřejnění na tyto stránky zasílejte jednateli př. Ondákovi na emailovou adresu (stefanondak@seznam.cz), který je přepošle př. Davidovi. Výbor rozhodl, že př. Davidovi proplatí veškeré náklady spojené se zprovozněním webových stránek.

  1. Prostřednictvím důvěrníků byla provedena distribuce léčiv, s výjimkou Varomedu, který bude dodán později. Peníze za dodané léčivo byly poukázány na účet základní organizace.

  1. Výbor projednal plán činnosti na rok 2021 po uvolnění opatření Covid-19. Plán sice neprošel schválením členskou schůzí, ale vycházíme z činnosti základní organizace z roku 2020. Vzhledem k průběhu včelařského jara se pokusíme zorganizovat „Chovatelský den“ s  Ing. Oldřichem Veverkou. Zorganizování si vzal na starost předseda př. Peloušek. Termín a místo členům organizace včas sdělíme dle domluvy a upřesnění s Ing. Veverkou.

  1. Výbor projednal možnost svolání „Výroční členské schůze za rok 2020“. S předpokládaným postupným uvolňováním opatření Covid-19 se výbor rozhodl, zorganizovat schůzi v termínu 11. 9. 2021. Tento termín bude spojený s termínem podání žádostí o dotace 1. D. Program a místo výroční schůze bude členům organizace včas oznámen.

Příští schůze výboru se koná 7. 6. 2021. (Admin:Schůze byla posunuta na konec měsíce června.)

jednatel ZO Vyškov – Štefan Ondák