Běží na Drupalu, open-source redakčním systému

Přihlášení

Vážení včelaři ,

přejeme Vám pěkný den a zároveň Vám chceme připomenout několik důležitých informací k Výroční členské schůzi za rok 2020 a k dotacím 1.D pro rok 2021:

Termín výroční schůze byl na poslední schůzce výboru stanoven na 11.9.2021. Při možných volných kapacit pro uspořádání schůze jsme narazili na neřešitelný problém a to vytíženost zařízení z důvodu konání automobilových závodů Rallye Vyškov.

Vzhledem k této skutečnosti se výbor na své schůzi dne 6.9.2021 bude zaobírat stanovením nového termínu výroční schůze.

Informace k dotacím 1.D – Podpora včelařství v roce 2021

  1. Hlášení o stavu včelstev k 1. 9. 2020 – nahlásit dle instrukcí Českomoravského svazu chovatelů Hradišťko – za hlášení odpovídá chovatel osobně, tento dokument neodevzdávat základní organizaci !!!)

  2. Tiskopis – Podpora včelařství 1.D.

3. Tiskopis dotace 1.D-Podpora včelařství pro rok 2021 odevzdat důvěrníkům do 13.9.20210

Při vyplňování tiskopisu nezapomenout:

  • vyplnit číslo chovatele 
  • v případě umístění včelstev v obvodu jiné ZO dodat „Potvrzení o umístění včelstev“
  • podepsat tiskopis

4. Důvěrníci doručí tiskopisy do 16.9.2021 do prodejny VČELKA ve Vyškově (je možné vhodit do schránky u brány) nebo předají dne 16.9.2021 při setkání výboru ZO a důvěrníků

Na základě instrukcí k dotacím NEZAPOMENŤE v tiskopisu vyplnit číslo katastru a parcelní číslo, na kterém jsou včelstva umístěna.

Jinak nebude možno editovat ( zkontrolovat, upravit) počty včelstev a tím CIS nebude mít možnost správně spočítat dotace 1 D.

výbor ZO Vyškov